,,Spotkania z człowiekiem”- ciało jako pomost pomiędzy nieświadomymi konfliktami a jakością życia

spotkania z czlowiekiem

Serdecznie zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się 24.03 w godzinach 16.00-19.00
w sali 006 w SWPS Sopot. W trakcie tego spotkania będziemy zajmować się terminem psychosomatyki i udzielimy odpowiedzi na pytania:

-Czym jest psychosomatyka?
-Jakich zagadnień dotyczy?
-Kiedy po raz pierwszy termin ten został wprowadzony i przez kogo?
-Teorie i dziedziny z nią powiązane.
-Co charakteryzuje zaburzenia psychosomatyczne i jakich układów narządów dotyczy?
-Czym się różni psychosomatyka od zaburzeń lękowych?

Drugie spotkanie odbędzie się 31.03.2015 w godzinach 16.00-19.00 również w sali 006 w SWPS Sopot. Na tym spotkaniu odpowiemy na pytania:

-Jaką rolę w zaburzeniach psychosomatycznych odgrywają emocje i uwarunkowania osobowościowe?
-Jakie narzędzia mogą służyć do pogłębiania świadomości ciała i pomóc w rozwijaniu uważności na swoje stany emocjonalne?
-Jak może wyglądać praca z pacjentem chorym psychosomatycznie?

Wstęp wolny, obowiązują zapisy:
https://docs.google.com/forms/d/1bWBN7Xamd2vrrddSZ7AYRVu93Udu9eKOGYd7F6_YzlE/viewform?usp=send_form

Prowadzące:
mgr Sonia Kuraś
Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Terapeutka TSR I st. Studentka II roku 4-letniego szkolenia psychoterapeutycznego Dance Movement Therapy w Polskim Instytucie Psychoterapii Tańcem i Ruchem w Warszawie. Uczestniczka wielu szkoleń i warsztatów z obszaru psychologii i pracy z ciałem, m.in. ukończyła szkolenie obejmujące techniki pracy z ciałem, gestem i głosem z Guillermo Luis Horta Betancourt. Doświadczenie nabywała w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Gdyni, Seattle Children’s Hospital (Autism Center) w Seattle, Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku. Od ponad roku związana z Fundacją Centrum Praw Kobiet w Gdańsku, gdzie prowadzi zajęcia grupowe i udziela indywidualnych konsultacji psychologicznych dla kobiet; psycholog w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku; organizatorka i współprowadząca warsztaty dla kobiet znane z audycji radiowych Radia Gdańsk, z cyklu „Szkoła uczuć”.
W kontakcie z klientem indywidualnym lub z grupą wykorzystuje zarówno techniki z terapii tańcem ruchem, jak i techniki terapii krótkoterminowej.

mgr Paulina Dąbrowska– psycholog, terapeuta TSR I st., absolwentka SWPS WZ Sopot. Od ponad 3 lat związana z WSP na Srebrzysku, jako psycholog wolontariusz, przez ponad rok współpracowała z Wydziałem Interwencji Kryzysowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie, pełniąc rolę pracownika pierwszego kontaktu, oraz prowadząc indywidualne porady psychologiczne. Od maja 2014 roku współpracuje z Fundacją Centrum Praw Kobiet w Gdańsku, jako psycholog wolontariusz. Obecnie w trakcie długoterminowego szkolenia Systemowe Rozumienie Rodziny pod patronatem Krakowskiej Fundacji Psychoterapii. Rozpoczęła również długoterminowe szkolenie z zakresu Psychotraumatologii praktycznej, prowadzone przez Fundację Pomorskie Centrum Psychotraumatologii w Gdańsku Wrzeszczu. Zajmuje się pracą psychologiczną, oraz prowadzi badania do pracy doktorskiej w Klinice Otolaryngologii UCK w Gdańsku z obszaru problematyki onkologicznej pacjentów z nowotworami rejonu głowy i szyi. Promotor- dr hab. Aleksandra Fila- Jankowska. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji grupowej- mgr Aleksandra Karasowska.

Serdecznie zapraszamy,

Członkowie KN Empiria

Reklamy

OBLICZA PSYCHOONKOLOGII I ONKOLOGII

Serdecznie zapraszamy na spotkanie „Mindfulness w doświadczeniu choroby nowotworowej”. Spotkanie dedykowane jest pacjentom na każdym etapie zdrowienia i po chorobie, osobom wspierającym, lekarzom, psychologom, personelowi medycznemu.

Zapraszamy 18.03.2015 r. w godzinach 17.00-19.00, Sala 209 w SWPS Sopot.

Spotkanie poprowadzi Anna Borzeszkowska

która jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego i wolontariuszem w Pomorskiej Infolinii Onkologicznej. Prowadzi warsztaty grupy wsparcia dla pacjentów onkologicznych i ich bliskich. Obecnie kształci się w Programie Simontona. Jest fundatorem i prezesem Fundacji Onkologicznej Nieoczekiwana Podróż. Jest certyfikowaną w The Institute for Mindfulness-Based Approaches z siedzibą w Niemczech nauczycielką MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction).

Zapraszamy do zapisów na stronie:

https://docs.google.com/forms/d/1kAA7k9ti37asNHtC-HmssyZd3BSVOnuvRNq0FH49a4Y/viewform?usp=send_form

Wstęp wolny!

Zapraszamy serdecznie,

Członkowie KN Empiria

psychoonkologia

Zapraszamy studentów II – V roku oraz absolwentów do 6 miesięcy po terminie obrony do udziału w Mentoringu Kół Naukowych w ramach projektu unijnego 4.1.1 POKL prowadzonych przez specjalistów zewnętrznych w Sopocie.

Pierwsze spotkanie odbędzię się 16.03 (poniedziałek) o godzinie 10:15 w sali 106 w SWPS Sopot

CELEM MENTORINGU JEST:

·przedstawienie podstawowych wiadomości z zakresu problematyki psychologicznej chorych na nowotwór,
·wykształcenie umiejętności komunikacji z chorym i rodziną, włączając aspekt przekazywania złych wiadomości,
·wpływ na ogólną postawę wobec kluczowych problemów związanych ze zdrowiem i chorobą

Szczegółowy plan zajęć oraz więcej informacji znajdziecie tutaj:

Sylabus__KN_Empiria_Psychoonkologia

Jeśli jesteście zainteresowani prosimy o wypełnienie dokumentów i zgłoszenie się do Biura Karier- prosimy o nie wpisywanie dat!

Należy dostarczyć:

1. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
2. OŚWIADCZENIE CZŁONKA KOŁA NAUKOWEGO
3. KWESTIONARIUSZ OSOBOWY
4. DEKLARACJA
5. OŚWIADCZENIE
6. Kserokopia dowodu osobistego
7. Kserokopia legitymacji studenckiej lub zaświadczenie o terminie obrony pracy dyplomowej (w przypadku absolwentów)

Wszystkie formularze można pobrać na stronie http://www.rozwojowy.sof.edu.pl
W zakładce STUDENT NA RYNKU PRACY, MENTORING KÓŁ NAUKOWYCH

Serdecznie zapraszamy,

Członkowie KN Empiria

Spotkania z twórczością

Zapraszamy na warsztaty ,,Spotkania w twórczością”, które odbędą się 09.03.2015 w godzinach 17.00-20.00 w SWPS Sopot w sali 108.

spotkania z tworczoscia
Zamiast kisić słowa w sobie – przełóż je na język pisany. Daj sobie przestrzeń na tworzenie, daj sobie wyraz. Na zajęciach odnajdziesz wiarę w to, że to, co masz do powiedzenia, jest ważne. Zyskujemy tu poczucie, że można tworzyć świadomie i z radością. Pracujemy różnymi technikami; korzystamy ze snów, intuicji i przemyśleń, pracujemy z krytykiem wewnętrznym, który często nas blokuje w kreatywnym wyrażaniu siebie. Wyciągamy zdjęcia i materiały plastyczne – każda metoda jest dobra, aby „odpowiednie dać rzeczy słowo”.

Zajęcia przeznaczone dla tych, którzy i które:
• lubią pisać i chcą zapisywać swoje doświadczenia w postaci wiersza, bloga i książki – a pragną wzbogacić praktyczną wiedzę na ten temat
• zaczynają opisywać swoje historie i nie kończą
• chcą coś powiedzieć innym, ale nie wiedzą, jak
• nie mają doświadczenia pisarskiego, ale chcą się rozwijać i szukają swojego miejsca w przyszłości

W programie:
• co może być inspiracją literacką
• ćwiczenia – różnorodne techniki pisarskie (praca z napisanym tekstem, praca z ciałem, ćwiczenia z materiałami plastycznymi)
• podświadomość – skarbnica tematów
• jak zacząć tekst
• odbiorcy naszego przekazu
• zasady dobrego stylu
• sposoby usuwania blokad przed pisaniem
• najlepszy dla mnie temat i gatunek

Kreatywne pisanie jest ważną umiejętnością w pracy naukowej każdego psychologa – pisanie prac naukowych bądź popularnonaukowych doniesień często wymaga nie tylko specjalistycznej wiedzy, ale też świeżego ujęcia problemu i pisarskiego warsztatu. Rozwój zdolności kreatywnego pisania może być interesujący dla każdego studenta psychologii, który chciałby nauczyć się, jak pisać dobre teksty w ramach seminariów, magisteriów oraz rozwinąć swoje zdolności językowej biegłości, tak ważnej w dzisiejszym świecie. Kreatywne pisanie jest ważne w życiu codziennym (np. podczas sesji terapeutycznych z pacjentami, w których wykorzystywane są elementy pisania jako terapii), więc proponowany w ramach KN warsztat może udoskonalić również zdolności psychologa – praktyka.

Zapisy na:

https://docs.google.com/forms/d/10WYMw3DfwJkIKadd-IAHFYjhMMGtIDJJgbl1cxH4h0w/viewform?usp=send_form

Biogram prowadzącej:

Barbara Piórkowska
Pisarka, poetka oraz performerka, autorka szkiców i esejów, powieści „Szklanka na pająki”, kilku tomików (w tym ostatniego „International”), audiobooka poetyckiego pt. „Piękno”, tekstów do piosenek na płytę „Piórko” Natalii Grzebały. Koordynatorka wielu projektów literackich w Trójmieście. Trenerka twórczego pisania na Festiwalu Rozwoju Osobistego Progressteron i prowadząca Pracownię Kreacji Literackich i Blogów w Pałacu Młodzieży w Gdańsku. Twórczyni tekstów do licznych projektów oraz show poetyckich („Lumpeks poetycki”, „Golem praktyczny”, „Królewna Grzeszka”). Obecnie przygotowuje do wydania eseje o rodzinnym mieście.

Koordynatorzy projektu:
Beata Błażejewicz, Małgorzata Osowiecka

Serdecznie zapraszamy,

Członkowie KN Empiria

MENTORING STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO EMPIRIA

Serdecznie zapraszamy Was do udziału w trzydziestogodzinnym mentoringu Koła Naukowego Empiria, realizowanym w ramach projektu unijnego 4.1.1. POKL „Rozwój potencjału Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej poprzez dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy'”

wczesna interwencja

Spotkania odbędą się w dniach 21-22.02, 28.02-1.03, 7-8.03 w godzinach 10.00-15.00. Projekt skierowany jest do studentów II–V roku i absolwentów do 6. miesiąca po obronie.

Szczegółowy plan zajęć:
– specyfika pracy z małym dzieckiem (noworodek, niemowlę i dziecko w wieku przedszkolnym)
– prawidłowy oraz zaburzony rozwój psychomotoryczny
– etiologia zaburzeń rozwojowych ( zespół TORCH i inne)
– wpływ okresu okołoporodowego na dalszy rozwój dziecka
– samoregulacja dzieci przedwcześnie urodzonych
– zasady pielęgnacji dziecka w pierwszych miesiącach życia
– wczesne wykrywanie niepokojących objawów nieprawidłowego rozwoju
– metody diagnozy nieprawidłowości rozwojowych
– konstruowanie programu terapeutycznego
– elementy terapii nieprawidłowości rozwojowych, funkcji:
• poznawczych
• społecznych
• motorycznych (metoda NDT – Bobath)
– praca z rodziną dzieci zagrożonych nieprawidłowym rozwojem i dzieci niepełnosprawnych (wsparcie prawidłowych relacji rodzic-dziecko; praca z trudnościami wychowawczymi)
– prawidłowe organizowanie środowiska stymulującego rozwój dziecka (zabawki, pomoce edukacyjne, sprzęt rehabilitacyjny)
– praca z dziećmi z grup ryzyka (dzieci przedwcześnie urodzone, dzieci z niską masą urodzeniową)
– praca z dziećmi z wybranymi jednostkami chorobowymi:
• Dziecięce porażenie mózgowe
• Zespoły genetyczne – Downa, Williamsa, Dandy’ego –Walkera
• Przepuklina oponowo-rdzeniowa
• Uszkodzenie splotu barkowego

Prowadzący zajęcia: mgr Aleksandra Włodarczyk – psycholog, absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego oraz Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (Psychologia Kliniczna), wieloletni pracownik Ośrodka Wczesnej Interwencji w Gdyni, w trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym.

By wziąć udział w projekcie wystarczy pobrać i wypełnić dokumenty dostępne na stronie http://rozwojowy.sof.edu.pl/index.php/studenci-na-rynku-pracy – Mentoring Kół Naukowych:

+ Formularz zgłoszeniowy mentoring
+ Kwestionariusz osobowy
+ Deklaracja uczestnictwa
+ Oświadczenie przetwarzanie danych MIR
+ Oświadczenie członka koła naukowego mentoring

i złożyć w szufladzie Doroty Piekarskiej w Biurze Spraw Pracowniczych (pokój 020) wraz z: + Kserokopią dowodu osobistego + Kserokopią legitymacji studenckiej lub zaświadczenia o terminie obrony pracy dyplomowej.

Pamiętajcie, by w dokumentach nie wpisywać dat!

Więcej informacji na Wirtualnej Uczelni!

Serdecznie zapraszamy,

Członkowie KN Empiria

Akcja „Róża od Świętego Walentego” 13-14 lutego 2015 r. TRÓJMIASTO

Zbliżają się Walentynki, zaimportowane jakiś czas temu z USA święto zakochanych. Nie wszyscy jednak wiedzą, ze Święty Walenty jest nie tylko patronem zakochanych ale i chorych psychicznie. Osoby z kryzysami psychicznym, ich problemy i potrzeby nie budzą zainteresowania współczesnego  społeczeństwa, a interesy osób dotkniętych chorobą psychiczną spychane są na margines społecznych zjawisk.  Walentynki, święto ich patrona jest szczególną okazją aby o nich przypomnieć. Stowarzyszenie Świętego Walentego działające w ramach Pomorskiej Koalicji na Rzecz Zdrowia Psychicznego od 5 lat czterech już lat organizuje Akcję „Róża od Świętego Walentego”

ARoSW2

Zainicjowana przez Stowarzyszenie akcja dzięki wsparciu i finansowej pomocy organizacji i instytucji zrzeszonych w Pomorskiej Koalicji po raz drugi przeprowadzona zostanie na terenie całego Trójmiasta. Członkowie Stowarzyszenia i innych klubów zrzeszających osoby dotknięte chorobą psychiczną  w dniach 13-14 lutego odwiedzą pacjentów i pracowników zamkniętych i dziennych oddziałów psychiatrycznych wręczając im róże.

Dla pacjentów, często osamotnionych i rzadko odwiedzanych przez bliskich i znajomych akcja jest nie tylko miłym dowodem pamięci, ale również wydarzeniem, które wyrywa ich choćby na moment
ze społecznej izolacji.

Możliwość bezpośredniego kontaktu członków Stowarzyszenia z pacjentami oddziałów psychiatrycznych w trakcie  Akcji Róża jest również dobrą okazją do wzajemnej wymiany doświadczeń i konkretnej informacji o klubach samopomocy, stowarzyszeniach pacjentów i działalności poszczególnych, istniejących już instytucji opieki ambulatoryjnej.

Drobny gest okazanej sympatii, wręczona róża, ciepła rozmowa z ludźmi jakże często pozostawionych samym sobie w zmaganiach z kryzysem psychicznym jest dla nich formą nadziei w możliwość wyzdrowienia i uzyskanie wsparcia w procesie zdrowienia.

Dla wielu z nich walentynkowe spotkania są również zalążkiem wiary w odnalezienie swojego miejsca w społeczeństwie, uzyskania pełnej, społecznej akceptacji umożliwiającej realizację swoich życiowych celów.  Społeczna akceptacja jest niezbędna do podjęcia pracy zawodowej, do nawiązania związków partnerskich, do znalezienia lub odzyskania miejsca w rodzinie.

Akcja Róża przeprowadzana w Walentynki, święto zakochanych, chce podkreślić że chorzy psychicznie podobnie jak wszyscy inni ludzie mają prawo do miłości, że jej potrzebują, że chcą nią
i potrafią obdarzać innych. Pomóżmy im w tym.

Organizacja akcji wymaga zakupu ok. 800 róż, wręczanych w Trójmieście, zaangażowania wolontariuszy w przygotowanie i dekorację róż oraz ich wręczanie. Koszt jednej róży wynosi ok. 1 zł.

Osoby, organizacje i instytucje pragnące wesprzeć lub uczestniczyć w Akcji Róża mogą się zgłaszać do lokalnych koordynatorów:

 

Gdańsk: Andrzej Lorenz: tel. 505 812 188, e-mail: laurence6369@gmailcom

Sopot: Jacek Spica: tel.: 503 503 466 e-mail: j.spica@mopssopot.pl

Gdynia: Sebastian Ogiejko: tel. 797 993 618 e-mail: s.ogiejko@mopsgdynia.pl

 

Jeżeli chcesz wesprzeć finansowo Akcję „Róża od Świętego Walentego” możesz wpłacić

darowiznę na konto:

Stowarzyszenia Świętego Walentego

Raiffeisen POLBANK

nr konta: 57 1750 0012 0000 0000 2721 6307

z dopiskiem: akcja róża 2015

Pamiętaj ! jedna róża to tylko jeden złoty !!!

Do realizacji Akcji Róża zapraszamy również osoby, organizacje i instytucje działające na terenie innych miejscowości Województwa Pomorskiego.

Organizatorzy:

Stowarzyszenie Św. Walentego

Zrzesza osoby, które same doświadczyły kryzysu psychicznego, postawiło sobie za cel walkę ze stygmatyzacją chorych psychicznie i z pokutującymi ciągle jeszcze w społeczeństwie mitami na temat przebiegu chorób psychicznych. Działalność Stowarzyszenia jest także próbę  poprawy istniejącej, ale całkowicie niewystarczającej psychiatrycznej opieki ambulatoryjnej po zakończeniu terapii stacjonarnej.

Kontakt: ul. Chrobrego 56, Gdańsk Wrzeszcz, tel.  503 681 273

e-mail: swietywalenty.gda@gmail.com, www.swietywalenty.pl

tel. +48 58 739 67 24 – środy i piątki w godz. 15:00 – 17: 00

lub tel. +48 505 812 188, +48 698 236 132

Pomorska Koalicja na Rzecz Zdrowia Psychicznego

www.otwartebramy.org

81-835 Sopot, ul. Marynarzy 4,

tel./fax: 58 341 83 52

Kontakt/ Akcja Róża: Jakub Nowak tel. 513 743 810